Najlepsze rzeczy, jakie możesz zrobić z prasą hydraulicznąPrasa hydrauliczna jest prawdopodobnie najlepszym testem wytrzymałości. Ciśnienie, jakie może wywierać tego rodzaju prasa, jest po prostu niezwykłe. Nic dziwnego, że jej głównym zastosowaniem jest testowanie wytrzymałości materiałów w celu poprawy ich wydajności w innych procesach. Najlepsze rzeczy, jakie możesz zrobić z prasą hydrauliczną, to gięcie metalu i wyciskanie własnych łożysk. Te dwa zastosowania prasy hydraulicznej pokazują, że można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów. Możesz również użyć prasy hydraulicznej do gięcia drewna, ale powinno się to robić tylko przy użyciu prasy hydraulicznej wysokociśnieniowej.

Gięcie metali i tworzenie części niestandardowych

Jednym z głównych zastosowań prasy hydraulicznej jest gięcie metalu. Zwykle wykonuje się to, gdy metal jest w stanie plastycznym, co oznacza, że jest giętki, ale jeszcze nie stały. Podczas gięcia metalu należy używać prasy hydraulicznej, aby móc kontrolować siły i uzyskać czyste gięcie bez naprężeń szczątkowych w metalu. Aby uzyskać czyste gięcie, metal powinien być w stanie plastycznym. Można go podgrzać, aby go zgiąć, lub użyć prasy hydraulicznej, aby wywrzeć nacisk na metal i uczynić go elastycznym, gdy jest zimny. W ten sposób można zginać metal bez wprowadzania naprężeń szczątkowych, które mogą spowodować jego pęknięcie w przyszłości.

Gięcie drewna za pomocą prasy hydraulicznej

Drewno jest stosunkowo kruchym materiałem, więc jego gięcie może być trudne. Większość ludzi zgina drewno ręcznie, ale można to zrobić także za pomocą prasy hydraulicznej. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie prasy hydraulicznej o ciśnieniu co najmniej 5000 psi. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj prasy hydraulicznej o ciśnieniu 10 000 psi. Drewno jest materiałem włóknistym, dlatego prasę hydrauliczną należy przykładać powoli, aby uniknąć przerwania włókien. W przeciwnym razie można używać prasy hydraulicznej do gięcia drewna i tworzenia elementów o niestandardowych kształtach. Za pomocą prasy hydraulicznej można nawet zbudować własne drewniane miski!

Wytłaczaj własne łożyska

Łożyska to małe, obracające się części, które pozwalają innym komponentom swobodnie się obracać. Awaria łożyska może doprowadzić do katastrofalnej awarii urządzenia, którego jest częścią. Łożyska są zwykle produkowane ze stali łożyskowej lub podobnego stopu metali. Można jednak również wytłaczać własne łożyska za pomocą prasy hydraulicznej. Pod wieloma względami proces wytłaczania własnego łożyska jest podobny do wytłaczania własnej rury. Główną różnicą jest nacisk wywierany podczas tego procesu. Oznacza to, że należy używać prasy hydraulicznej o dużym ciśnieniu.